Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Efor Teknik Hizmetler Ve Danışmanlık Limited Şirketi (Bundan böyle Efortek olarak anılacaktır.) veri sorumlusu sıfatıyla ad-soyadınız, cihaz imei numaranız, telefon numaranız ve adresinize ait kişisel verilerinizi, web sitemiz üzerinden randevu sistemine kayıt esnasında toplayarak randevunun oluşturulması ve servis hizmetinin ifasıyla doğrudan ilgili olmaları nedeniyle işlemektedir.

Efortek’in, kişisel verilerinizi işleme amacı:

  1. Kimliğinizi doğrulamak,
  2. Müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek,
  3. Servis güncellemeleri ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek,
  4. Efortek hizmetleri ile ilgili kampanyalar hakkında sizi bilgilendirmek,
  5. Ürününün teslimatı ilgili olarak tarafınıza iletişime geçilmesi ve kargo işlemlerinin yapılması,

Amaçları ile Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak elektronik ortamda randevu kayıt formunun doldurulması suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel veriler yetkili servisi olduğumuz Apple Teknoloji Ve Satış Limited Şirketi ile aktarılmakla birlikte, Efortek’in şubeleri, ortaklığı bulunduğu tüzel kişiler, veri işleyen sıfatına haiz hizmet aldığımız 3. kişiler ile birlikte hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Efortek, yukarıdaki paragrafta belirtilenler dışında, hukuken gerekli veya yükümlü olmadıkça kişisel verilerinizi ve/veya trafik verilerinizi ya da iletişim içeriğini sizin açık izniniz olmadan üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

Kişisel verileriniz yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan güvenli sunucularımızda saklanmaktadır.

KVKK’da belirlenen ve rıza gerektirmeyen hallerin yanı sıra Efortek randevu kayıt sistemi vasıtasıyla edinilen kişisel verilerinizi onayınıza istinaden size, hizmetlerine ilişkin kampanya ve duyurularını iletebilecek ve müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla tarafınızla temasa geçebilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında Efortek’e başvurarak kendinizle ilgili kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı kişileri öğrenebilir, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz. Ayrıca aynı Kanunun 7. maddesi çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesini isteyebilir, eksik veya yanlış işleme düzeltilmişse ya da silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemleri yapılmışsa bu durumun, verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir ya da kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin her türlü talebinizi kvkk@eforteknik.com.tr adresine iletebilirsiniz. Talepleriniz titizlikle değerlendirilecek ve tarafınıza en kısa zamanda bir dönüş yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Efor Teknik Hizmetler Ve Danışmanlık Limited Şirketi